|  Home  |  Help  |
  Třídní kniha - přihlášení

Info

Drobné úpravy vykazování:
  1. pokud chcete uložit bez uzavření kurz minulého měsíce, systém vyžaduje výslovné potvrzení
  2. pokud chcete ukládat údaje pro datum v budoucnosti (červený podklad), systém vyžaduje výslovné potvrzení
  3. u každého kurzu přibylo tlačítko, kterým mi můžete odeslat e-mail vyžadující jeho zrušení (pokud kurz už alespoň dva měsíce neběžel a neočekáváte, že by se měl v nejbližší době znovu rozběhnout)
Minor updates of the worksheet GUI:
  1. if you want to save a course of the past month without closing it, the system requires your explicit confirmation
  2. if you want to enter data on a future date (red background), the system requires your explicit confirmation
  3. a button has been added to each course by which you cen send me an e-mail requesting cancellation of the course (you should do it if the course has not been running for at least two months and you do not expect it to run again in the near future)
Přihlášení/Sign In

Návod česky

Instructions in English Pravidla pro vykazování výuky